The work of Niels Henrik Abel

Here are links to the Norwegian National Library (Nasjonalbiblioteket):

Niels Henrik Abel: Almindelig Methode til at finde Funktioner af een variabel Størrelse, naar en Egenskab af disse Functioner er udtrykt ved en Ligning mellom to Variable,
Magazin for Naturvidenskaberne (1823) bind I, s. 216-229.
Courtecy of Nasjonalbiblioteket.

Niels Henrik Abel: Opløsning af et Par Opgaver ved Hjælp af bestemte Integraler, del 2
Courtecy of Nasjonalbibliotekett

Niels Henrik Abel: Om Maanens Indflydelse paa Pendelens Bevægelse,
Magazin for Naturvidenskaberne (1824) bind I, s. 219-226. Berigtelse, samme sted (1824) bind II, s. 143-144.
Courtecy of Nasjonalbiblioteket

Det endelige Integral ∑nφx udtrykt ved et enkelt bestemt Integral,
Magazin for Naturvidenskaberne, (1825) bind II, s. 182-189
Courtecy of Nasjonalbiblioteket

Niels Henrik Abel: Et lidet Bidrag til Læren om adskillige transcendente Functioner,
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1826, Bd. 2, s. 177-207.
Courtecy of Nasjonalbiblioteket

Niels Henrik Abel: Recherces sur les fonctions elliptiques,
Acta Mathematica 26 (1902) 3-41 Niels Henrik Abel: Recherces sur les fonctions elliptiques
Comments by the editors/Kommentar ved redaktørene, Acta Mathematica 26 (1902) 1-2

The works of Niels Henrik Abel.
Credit: Matematisk Institutt, UiO.